Mål T-363/09: Tribunalens dom av den 16 december 2010 — Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån — Gruppo Lepetit (RESVEROL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket RESVEROL — Det äldre internationella ordmärket LESTEROL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)