Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1135 av den 12 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker