Skriftlig fråga E-003327/12 Åsa Westlund (S&D) till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten). VP/HR – Integration av klimatfrågor i det utrikespolitiska arbetet