Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/836 av Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2016