Skriftlig fråga E-6426/07 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Ekonomiskt stöd