Domstolens dom (första avdelningen) av den 25 februari 2016$