Sag C-950/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hallinto-oikeus (Finland) den 17. december 2019 – A