Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7873 – Worldline/Equens/PaySquare) (Text av betydelse för EES)