Mål T-679/18: Överklagande ingett den 12 novembre 2018 – Showroom mot EUIPO – E-Gab (SHOWROOM)