Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/924 av den 1 juni 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Allgäuer Sennalpkäse [SUB])$