Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/1175 (2020. gada 7. augusts) par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas producēts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80180 un Escherichia coli KCCM 80181, lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 259, 2020. gada 10. augusts)