Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2015 ‒ Ändringsbudget nr 1 (EUT C 164, 19.5.2015)