Mål C-305/15: Beslut meddelat av domstolens (tredje avdelningen) ordförande den 9 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Delta Air Lines Inc mot Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen