Skriftlig fråga P-004165/11 Marc Tarabella (S&D) till kommissionen. Konsumentorganisationernas användning av intäkterna från böter