Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/316 al Comisiei din 4 martie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume