Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/316, 4. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril