Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016