Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapenAVDELNING V - Allmänna bestämmelserArtikel 196