Yttrande från Europeiska regionkommittén – Konkreta åtgärder för att genomföra EU-agendan för städer