Kommissionens yttrande av den 12 augusti 2016 om planen för deponering av radioaktivt avfall härrörande från demontering av de inre reaktordelarna i Barsebäcks kärnkraftverk samt driften av Barsebäcks anläggning för mellanlagring för demonterade inre reaktordelar, belägna i Sverige$