Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/540 (2016. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai