Skriftlig fråga E-009524/11 Niki Tzavela (EFD) till kommissionen. Den politiska utvecklingen i Egypten