T-291/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. július 12-i ítélete — Transdev és társai kontra Bizottság („Állami támogatások — Franciaország által 1994 és 2008 között alkalmazott támogatási program — Az Île-de-France régió által nyújtott beruházási támogatások — A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A »létező támogatás« és az »új támogatás« fogalma — EUMSZ 107. cikk — EUMSZ 108. cikk — Az (EU) 2015/1589 rendelet 1. cikke b) pontjának i. és v. alpontja — Elévülési idő — A 2015/1589 rendelet 17. cikke — Indokolási kötelezettség”)