2011/346/EU: Besluit van de Commissie van 20 juli 2010 betreffende de staatssteun C 33/09 (ex NN 57/09 (ex CP 191/09)) die door Portugal is toegekend in de vorm van een staatsgarantie voor BPP (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4932) Voor de EER relevante tekst