Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8053 – AVIVA/Group CM-11/Office building) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)