Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/861 оd 16. lipnja 2020. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Cantal”/„fourme de Cantal”/„cantalet” (ZOI)