Skriftlig fråga E-007614/11 Paul Rübig (PPE) till kommissionen. EU-stöd till Attac, Greenpeace och CEO