Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5772 – NPM Capital/Cyrte/BOL.COM) Text av betydelse för EES