Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1772 av den 5 oktober 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker