Решение (ЕС) 2016/367 на Съвета от 4 март 2016 година за сключване на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия