Kommissionens beslut av den 30/06/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7854 - AGRAVIS / WILMAR INTERNATIONAL / H BÖGEL ) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)