Komisijos pranešimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio ir laikino pritaikymo atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos poveikį iš dalies keičiamos Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir kaimo vietovėse gairės 2014–2020 m. (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 424/05