Zaak C-109/10 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 oktober 2011 — Solvay SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Markt van natrium in Gemeenschap — Misbruik van machtspositie — Schending van rechten van verdediging — Toegang tot dossier — Horen van onderneming)