Дело C-109/10 P: Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2011 г. — Solvay SA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Пазар на сода в Общността — Злоупотреба с господстващо положение — Нарушение на правото на защита — Достъп до преписката — Изслушване на предприятието)