Skriftlig fråga E-005588/11 Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) till kommissionen. Gränsöverskridande samarbete i utbildningsfrågor