Mål C-450/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 13 juni 2019 — Konkurrens- och konsumentverket