Byla F-146/15 R: 2016 m. birželio 8 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje Massoulié/Parlamentas (Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Parlamentas — Perkėlimas iš vienos institucijos į kitą — 2014 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Prašymas dėl vertinimo ataskaitų konvertavimo į nuopelnų balus — Skundo perkvalifikavimas prašymu — Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis — Akivaizdus nepriimtinumas)