2016 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija dėl 2016 m. Švedijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2016 m. Švedijos konvergencijos programos