Lieta C-93/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. februārī iesniedza Court of Appeal in Northern Ireland (Apvienotā Karaliste) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department