Mål C-95/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo den 22 februari 2010 — Strong Segurança SA mot Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança