Ekonomisk verksamhetsrapport för 2016 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet