Mål F-45/06 REV: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 20 september 2011 — De Buggenoms m.fl. mot kommissionen (Offentlig tjänst — Förfarande — Ansökan om resning — Artikel 119 i tribunalens rättegångsregler — Tribunalens beslut — Ansäkan om resning avseende ett beslut om avskrivning till följd av en återkallelse av talan — Rättskraft — Föreligger inte — Framställan ex officio av rättegångshinder)