Skriftlig fråga E-011458/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Elektroniska kommunikationssystem inriktade på informationsöverföring till allmänhetens mobiltelefoner vid nödsituationer