Skriftlig fråga E-011068/11 Elena Băsescu (PPE) till kommissionen. Visumdialogen med Republiken Moldavien