Odluka Vijeća (EU) 2019/1577 od 16. rujna 2019. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Tekst značajan za EGP.)