Skriftlig fråga E-0815/10 från Pablo Arias Echeverría (PPE) till kommissionen. Förbindelserna mellan EU och Kuba