Skriftlig fråga P-0571/10 från Luigi de Magistris (ALDE) till kommissionen. Sammanstötningarna i Rosarno: tillämpning av gemenskapslagstiftningen om utnyttjande av arbetskraft från tredjeländer och bekämpande av organiserad brottslighet