Skriftlig fråga P-2267/10 från Jean-Paul Gauzès (PPE) till kommissionen. Tändare