Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8112 – Japan Tunnel Systems Corporation/Mitsubishi Heavy Industries/JV) (Text av betydelse för EES)