Поправка на Решение на Бюрото на Европейския парламент от 1 юли 2019 година за изменение на мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент (ОВ C 235, 12.7.2019 г.)